Ние от „ВИВИАН ПРО“ ООД  защитаваме личните данни на нашите потребители, които се използват на https://vivian-cosmetics.com и на производните ни страници, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г., относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО /Общ регламент относно защита на данните. 


Нашата политика за защита на личните данни гарантира, че обработката им е в съответствие с приложимото законодателство в областта и неприкосновеността на личния живот.

Личните данни са всяка информация, която може да Ви идентифицира директно или косвено - име, имейл адрес, телефонен номер, пощенски адрес и др. Ние събираме и обработваме следната необходима информация:


·         Информация, която ни предоставяте при регистрация или при поръчка в нашия сайт: име, телефон, имейл адрес, колички с продукти, адрес, данни за фирма и др.
·         Информация за Вашия компютър:  IP адрес, географско местоположение, операционна система, тип на браузъра и версията, посетени страници, дължина на посещението
·         Друга информация, която сте избрали да ни предоставите: запитвания, коментари и оценки на продукти
·         Информация, събирана с бисквитки и други сходни технологии: използваме три типа бисквитки
- сесиийни, които се изтриват автоматично след всяко посещение
- постоянни, които се запазват по време на многократните посещения на сайта
- бисквитки, които се използват от сайтове на наши партньори
 
 
При регистрация на  https://vivian-cosmetics.com, се съгласявате личните Ви данни да се обработват от „ВИВИАН ПРО“ ООД и приемате Общите условия и настоящите условия за поверителност на личните данни. Ние събираме, използваме, съхраняваме и обработваме личните Ви данни за да Ви предостави своите продукти. Данните служат за управление на Вашия профил и покупки в интернет страницата ни. Вашите лични данни могат да бъдат употребявани за цели,  свързани с подобряване качеството на услугите, които предлагаме.Когато направите поръчка за закупуване на стоки от нашия сайт, ние предаваме необходимите лични данни на куриери, участващи в обработката на Вашата поръчка, единствено до изискваната и позволена от закона степен. Куриерите са задължени да осигурят поверителност на информацията и нямат право да я използват за каквато и да е друга цел.Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.Като наши потребители имате право на:
· Информираност (във връзка с обработването на личните Ви данни от администратора);
· Достъп до Вашите лични данни;
· Коригиране (ако данните са неточни);
· Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
· Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
· Възражение спрямо обработването на личните данни;
· Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.
 
Вашите лични данни въз основа на регистрациията Ви в нашия сайт, ще съхраняваме и обработваме за 5-годишен период, от последното Ви влизане в профила. А когато правите поръчка като гост, до 3 години от направената поръчка.
Гарантираме Ви, че ще вземем всички необходими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите лични данни от нерегламентиран достъп. Органите, които регулират нашата дейност са:
·         Комисия за защита на личните данни

Адрес: София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/ 915 3519

Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
 
·         Комисия за защита на потребителите
Адрес: София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6, тел. 0700 111 22
Електронна поща: info@kzp.bg
Интернет страница: www.kzp.bg
 
При необходимост може да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове   https://ec.europa.euВсеки потребител на сайта има възможност да оттегли съгласието си да обработваме и съхраняваме личните му данни, по всяко време без други условности. Корекцията на даннните и оттегляне съгласието за обработка става чрез клиентският профил на сайта, влизайки в раздела инструменти, свързани с Регламента.


Друг начин за коригиране и оттегляне съгласието си да обработваме и съхраняваме личните  данние да се  свържете с нас, чрез една от посочените форми за контакт:

 
Администратор на данни: „ВИВИАН ПРО“ ООД
Адрес: гр. Пловдив, бл. 173, вх. Б, ет. 9, ап. 28
Телефон: 0877004447
Ел. поща: info@vivian-cosmetics.com
Интернет страница: www.vivian-cosmetics.com